ЦИФРОВІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дана стаття присвячується проблематиці цифровізації інклюзивної освіти, яка є особливо актуальною в умовах війни в Україні. Визначено та проаналізовано нормативні документи, які регулюють цифровізацію інклюзивної освіти в Україні. This article is devoted to the issue of digitalization of inclusive education, which is especially relevant in the conditions of war in Ukraine. The normative documents regulating the digitization of inclusive education in Ukraine have been identified and analyzed.
Опис
Ключові слова
цифровізація, інклюзивне навчання, діти з особливими освітніми потребами, digitalization, inclusive education, children with special educational needs
Цитування
Єсікова І. Цифровізація інклюзивної освіти / І. Єсікова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 470–474.