ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ФАХ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ» НА ПЕРШОМУ РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЗВО УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито теоретичний і практичний складник змісту педагогічної підготовки, яка передбачена освітніми програмами зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». Звернено увагу на її організацію в педагогічних і непедагогічних закладах вищої освіти.The theoretical and practical component of the content of Pedagogyal training provided by educational programs in the specialty 023 «Fine Arts, Decorative Arts, Restoration» has been revealed. The dependence of its content on the suitability for employment of graduates indicated in educational programs has been established. The organization of Pedagogyal training in this specialty in Pedagogyal and non-Pedagogyal institutions of higher education has been paid attention.
Опис
Ключові слова
педагогічна підготовка, заклад вищої освіти, мистецька освіта, образотворче мистецтво, рedagogyal training, institution of higher education, art education, fine art
Цитування
Твердохліб Т. С. Зміст педагогічної підготовки студентів, які здобувають фах за спеціальністю «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» на першому рівні вищої освіти в ЗВО України / Т. С. Твердохліб, А. М. Мороз // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 295–298.