Події Української революції 1917-1921 років в тогочасній пресі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Таким чином, питання вивчення періодичної преси в межах українських територій початку ХХ ст. досі залишається відкритим з огляду на несистематизованість джерел дослідження, відсутність багатьох видань у бібліотечних та архівних сховищах. Таким образом, вопрос изучения периодической печати в пределах украинских территорий начале ХХ в. до сих пор остается открытым ввиду несистематизированности источников исследования, отсутствия многих изданий в библиотечных и архивных хранилищах. Thus, the question of the study of periodicals within the Ukrainian territories at the beginning of the twentieth century. still remains open due to the lack of systematization of research sources, the lack of many publications in library and archive repositories.
Опис
Ключові слова
історія України, українська періодика, українська революція, студентські роботи, история Украины, украинская периодика, украинская революция, студенческие работы, history of Ukraine, Ukrainian periodicals, Ukrainian revolution, student work
Цитування
Сігаєва М. В. Української революції 1917-1921 років в тогочасній пресі / М. В. Сігаєва // Українське державотворення: історичний аспект : матеріали Всеукр. наук. конф., Харків, 11 трав. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 96–102.