Артикуляційна гімнастика як основа формування фонем та корекції порушень звуковимови у дошкільників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається артикуляційна гімнастика як основа формування фонем та корекції порушень звуковимови у дошкільників. В статье рассматривается артикуляционная гимнастика как основа формирования фонем и коррекции нарушений звукопроизношения у дошкольников. The article discusses articulation gymnastics as the basis for the formation of phonemes and the correction of violations of the sound pronunciation of preschoolers.
Опис
Ключові слова
артикуляційна гімнастика, формування фонем, звуковимова у дошкільників, корекція порушень, артикуляционная гимнастика, формирование фонем, звукопроизношение у дошкольников, коррекция нарушений, articulation gymnastics, forming phonemes, sound pronunciation in preschoolers, correction of violations
Цитування
Гусєва С. О. Артикуляційна гімнастика як основа формування фонем та корекції порушень звуковимови у дошкільників / С. О. Гусєва, Н. М. Туренко // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 47–49.