Творчі методи навчання як компонент діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття досліджує творчі методи навчання у системі мистецької освіти. Розкриті принципи творчої методики, модулі творчих завдань на уроках музичного мистецтва. Статья исследует творческие методы обучения в системе художественного образования. Раскрыты принципы творческой методики, модули творческих заданий на уроках музыкального искусства. The article explores the creative methods of teaching in the system of art education. The principles of the creative methodology, the modules of creative tasks in the lessons of musical art are revealed
Опис
Ключові слова
творчість, методи навчання, вчителі музичного мистецтва, студентські роботи, творчество, методы обучения, учителя музыкального искусства, студенческие работы, сreativity, teaching methods, teachers of musical art, student work
Цитування
Кожухова Н. О. Творчі методи навчання як компонент діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва / Н. О. Кожухова, Л. В. Беземчук // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 102–103.