Формування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки
Анотація
У статті розкрито основні положення сучасного процесу формування ціннісних орієнтацій фахівців, зокрема, вчителів музичного мистецтва. На прикладі європейських та українських нормативних актів та документів показано важливість врахування принципів рівності, свободи, безпеки особистості. Наведено приклади положень про ціннісні засади освіти українських педагогів. The article reveals the main provisions of the modern process of formation of value orientations of specialists, in particular, music teachers. On the example of European and Ukrainian normative acts and documents, the importance of taking into account the principles of equality, freedom, and personal safety is shown. Examples of provisions on the value principles of the education of Ukrainian teachers are given.
Опис
Ключові слова
ціннісні орієнтації, мистецька освіта, вчителі музичного мистецтва, магістерські роботи, value orientations, art education, teachers of musical art, master's work
Цитування
Юе Цзунлян. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва / Цзунлян Юе // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: наукові дискусії : зб. статей ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. , Харків, 24 берез. 2023 р. / Харків нац. пед. ун-т ім Г. С. Сковороди ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [заг. ред. А. В. Соколової]. – Харків : ХНПУ, 2023. – С. 52–56.