Функціонування безсполучникових складних конструкцій у текстах нормативно-правових актів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Мета статті  — проаналізувати безсполучникові складні конструкції в  мові нормативно-правових актів як окремого функціонального стилю української мови, виявити їх функції для задоволення вимог цього стилю і тим самим знайти підтвердження реченнєвості безсполучникових складних структур. Цель статьи - проанализировать бессоюзные сложные конструкции в языке нормативно-правовых актов как отдельного функционального стиля украинского языка, выявить их функции для удовлетворения требований этого стиля и тем самым найти подтверждение реченневости бессоюзных сложных структур. The task of the article  is to analyze asyndetic complex constructions  in the language of normative legal acts as a separate functional style of the Ukrainian language, to identify their functions for meet the requirements of this style and thus find confirmation that they areasyndetic complex sentences.
Опис
Ключові слова
безсполучникові складні речення, мова права як окремий функціональний стиль, бессоюзные сложные предложения, язык права как отдельный функциональный стиль, asyndetic complex sentences, the language of the law as a separate style. functional
Цитування
Марцин С. О. Функціонування безсполучникових складних конструкцій у текстах нормативно-правових актів / С. О. Марцин // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 32–40.