Здоров`язбережувальні технології в практиці роботи закладу дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто використання здоров'язберігаючих технологій. Здоров'язбереження – складний процес, забезпечення якого передбачає виконання ряду умов. Це передусім створення спокійного середовища, яке не пригнічує психічних процесів дитини; відсутність стресових ситуацій; адекватність вимог до дитини з боку дорослих – вихователів і батьків; прийнятний, такий, що найбільше відповідає природі дитині, темп життя. The article considers the use of health-saving technologies. Health saving is a complex process, the provision of which involves the fulfillment of a number of conditions. This is primarily the creation of a calm environment that does not suppresses the child's mental processes; absence of stressful situations; adequacy of requirements for the child from adults – educators and parents; acceptable, such that most appropriate to the nature of the child, the pace of life.
Опис
Ключові слова
здоров'язбережувальні технології, заклади дошкільної освіти, health-saving technologies, preschool education institutions
Цитування
Пегліванян Д. І. Здоров`язбережувальні технології в практиці роботи закладу дошкільної освіти / Д. І. Пегліванян // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 140–142.