Естетичне виховання молодших школярів засобами творчої діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто естетичне виховання, яке для розвитку творчої діяльності має значний емоційний потенціал, адже саме сила емоційного впливу є засобом формування естетичних якостей молодших школярів. Так, робота над різними видами творчої діяльності розкриває здібності, творчий потенціал та самореалізацію молодших школярів. The article deals with aesthetic education, which for the development of creative activity has a significant emotional potential, because it is the power of emotional influence is a means of forming aesthetic qualities of junior schoolchildren. Thus, work on different types of creative activity reveals the abilities, creative potential and self-realization of junior schoolchildren.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, молодші школярі, творча діяльность, aesthetic education, junior schoolchildren, creative activity
Цитування
Слинько А. Естетичне виховання молодших школярів засобами творчої діяльності / А. Слинько // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 17.