Дидактичні умови розвитку творчих якостей майбутніх учителів музики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
У статті розглядаються дидактичні умови розвитку особистісних творчих якостей студентів музично-педагогічних факультетів. Наголошується на значущості у навчальному процесі творчої діяльності, творчого пошуку, особистісно-орієнтованого підходу, варіативності, поєднання індивідуальних і колективних форм роботи. Didactic conditions, the development of personal creative abilities of students of music and Pedagogical faculties are studied in the article. Students` creative action, creative research, personal attitude, variation in the connection with individual and collective forms of the work are stressed on the necessity in education.
Опис
Ключові слова
формування творчих здібностей, виховання, творчість, творча особистість, вчитель музики, музично-педагогічні факультети, formation of creative abilities, education, creativity, creative personality, music teacher, music and pedagogical faculties
Цитування
Танько Т. П. Дидактичні умови розвитку творчих якостей майбутніх учителів музики / Т. П. Танько // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Н. В. Гузій (відп. ред.) та ін.]. – Київ : НПУ, 2012. – Вип. 16 (26). – С. 137–141.