РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

dc.contributor.authorТелетник, Т. Ю.
dc.date.accessioned2023-12-21T13:11:57Z
dc.date.available2023-12-21T13:11:57Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractУ публікації розглянуто вплив усної народної творчості на розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, означено шляхи і методи використання народної творчості у роботі з дітьми з загальним недорозвиненням мовлення. Виняткову значимість у розв’язанні проблеми розвитку мовлення у дітей дошкільного віку мають саме засоби народного фольклору. Використання в роботі з дітьми дошкільного віку народної творчості створює унікальні умови для розвитку зв’язного мовлення, а також мислення дітей, мотивації поведінки, накопичення позитивного морального досвіду в міжособистісних відносинах. Зазначено, що планомірне, систематичне використання усної народної творчості в корекційно-логопедичній роботи з дітьми старшого дошкільного із загальним недорозвиненням мовлення є ефективним засобом розвитку їх зв’язного мовлення. Основними напрямами використання народної творчості у роботі з дітьми з загальним недорозвиненням мовлення є підбір та виготовлення дидактичних матеріалів і посібників, складання перспективного плану; створення предметно-розвиваючого середовища, розробка і впровадження методики логопедичної роботи з дітьми із використанням української народної творчості, вдосконалення діалогічного і монологічного мовлення дитини через фольклор. The publication examines the influence of oral folk art on the development of coherent speech in older preschool children with general speech underdevelopment, and defines the ways and methods of using folk art in working with children with general speech underdevelopment. The means of folk folklore are of exceptional importance in solving the problem of speech development in preschool children. The use of folk art in work with children of preschool age creates unique conditions for the development of coherent speech, as well as children's thinking, motivation of behavior, accumulation of positive moral experience in interpersonal relations. It is noted that the planned, systematic use of oral folk art in correctional and speech therapy work with older preschool children with general underdevelopment of speech is an effective means of developing their coherent speech. The main directions of using folk creativity in working with children with general underdevelopment of speech are the selection and production of didactic materials and manuals, drawing up a perspective plan; creation of a subject-developing environment, development and implementation of the methodology of speech therapy work with children using Ukrainian folk art, improvement of a child's dialogic and monologic speech through folklore.
dc.identifier.citationТелетник Т. Ю. Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення засобами народної творчості / Т. Ю. Телетник // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 333–337.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13414
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпорушення мовлення
dc.subjectкорекційна робота
dc.subjectрозвиток мовлення
dc.subjectлогопедія
dc.subjectукраїнський фольклор
dc.subjectдіти старшого дошкільного віку
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectspeech impairment
dc.subjectcorrective work
dc.subjectspeech development
dc.subjectspeech therapy
dc.subjectUkrainian folklore
dc.subjectchildren of older preschool age
dc.subjectmaster's theses
dc.titleРОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ
dc.title.alternativeDEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT SPEECH BY MEANS OF FOLK ART
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Телетник Т. Ю. Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку.pdf
Розмір:
5.23 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: