Авторська пісня як чинник руйнації радянської ідеології в УРСР 1960-х – 1980-х років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Geneva, Switzerland
Анотація
В статті розглянуто авторську пісню, що виникла на хвилі політичної «відлиги» у СРСР, впродовж 1960–1980-х років, яка стала не просто альтернативою естраді, а й потужним суспільним рухом. Своєю пісенною творчістю барди сприяли формуванню демократизму поглядів, вміння і бажання критично осмислювати радянську дійсність. З середини 1980-х років, у період суверенізації України, саме вони сприяли пробудженню національної свідомості та інтересу до української мови, культури, історії, прискоривши цим процес здобуття Україною незалежності. The article considers the author's song, which arose on the wave of political "thaw" in the the USSR, during the 1960s–1980s, which became not just an alternative to the stage, but also a powerful social movement. With their song creativity, the bards contributed to the formation of democratic views, the ability and desire to critically comprehend Soviet reality. Since the mid-1980s, during the period of Ukraine's sovereignty, they contributed to the awakening of national consciousness and interest in Ukrainian language, culture, history, thus accelerating the process of Ukraine's independence.
Опис
Ключові слова
авторська пісня, руйнація, радянська ідеологія, історія УРСР, author's song, destruction, Soviet ideology, history of the Ukrainian SSR
Цитування
Гончарова О. С. Авторська пісня як чинник руйнації радянської ідеології в УРСР 1960-х – 1980-х років / О. С. Гончарова, С. В. Мірошніченко // Theoretical approaches of Fundamental Sciences. Theory, Practice and prospects : Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference, Geneva, April 26–28 2021. – Geneva, 2021 – Pp. 72–74.