Художня концепція світу у творчості Ієна Мак’юена

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається своєрідність авторської художньої концепції світу у прозовій творчості Ієна Мак'юена. Висвітлюється жанрова специфіка та елементи психологічної прози. Виокремлюється галерея образів, мотивна організація та особливості художнього часопростопу, які створюють унікальну авторську концепцію світу та людини у прозовому доробку Мак'юена. The article considers the originality of the author’s artistic concept of the world in the prose of Ian McEwen. Genre specifics and elements of psychological prose are covered. The gallery of images, the motif organization and features of artistic time-space are distinguished, which create a unique author's concept of the world and man in McEwen's prose work.
Опис
Ключові слова
картина світу, мотивна організація, хронотоп, Мак'юен І., author’s artistic picture of the world, motif organization, McEwen І
Цитування
Килипко Д. Художня концепція світу у творчості Ієна Мак’юена / Д. Килипко // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 132–135.