МІСЦЕ І РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглядається місце і роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку. Мета роботи – визначити аспекти місця та ролі фізичної культури в дошкільному вихованні. Методи дослідження: аналіз спеціальної наукової літератури, спостереження, педагогічне дослідження. The work examines the place and role of physical culture in the general system of education of preschool children. The purpose of the work is to determine aspects of the place and role of physical education in preschool education. Research methods: analysis of special scientific literature, observation, pedagogical research.
Опис
Ключові слова
імунітет, дисципліна, розвиток, психологічний розвиток, фізіологічний розвиток, immunity, discipline, development, psychological development, physiological development
Цитування
Спузяк В. Місце і роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку / В. Спузяк, А. Рубан // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 208–210.