ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ДОШОК ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НУШ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано роль та місце онлайн дошок у проєктній діяльності в умовах дистанційного навчання. Їх використання сприяє структуруванню та поданню результатів навчання в різних формах; розвиває вміння спільної діяльності в хмарному середовищі. Ознайомлення вчителів з можливостями використання дошок Scrum і Kanban спростить їм підготовку до проведення проєктів в умовах дистанційного навчання. Зазначено основні труднощі, з якими доводиться стикатися педагогам під час реалізації проєктної діяльності в умовах тривалого дистанційного навчання. The publication analyses the role and place of online whiteboards in project activities in distance learning. Their use contributes to the structuring and presentation of learning outcomes in various forms; develops the ability to work together in a cloud environment. Familiarising teachers with the possibilities of using Scrum and Kanban boards will make it easier for them to prepare for projects in distance learning. The main difficulties faced by teachers in implementing project activities in the context of long-term distance learning are outlined.
Опис
Ключові слова
онлайн дошки, проєктна діяльніость, дистанційне навчання, online whiteboards, project activities, distance learning
Цитування
Пахомова Л. В. Застосування віртуальних дошок для реалізації проєктної діяльності в НУШ в умовах дистанційного навчання / Л. В. Пахомова, В. Л. Ялліна // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 16–18 берез. 2023 р. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 896–900.