Проблеми справедливого розподілу і перерозподілу доходів в Україні та шляхи їх вирішення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
Досліджена роль проблеми справедливого розподілу і перерозподілу доходів в Україні та шляхи їх вирішення. Исследована роль проблемы справедливого распределения и перераспределения доходов в Украине и пути их решения. The role of the problem of fair distribution and redistribution of income in Ukraine and ways to solve them are investigated.
Опис
Ключові слова
перерозподіл доходів, регулювання доходів, магістерські роботи, перераспределение доходов, регулирование доходов, магистерские работы, income redistribution, revenue regulation, master's work
Цитування
Бичкова А. О. Проблеми справедливого розподілу і перерозподілу доходів в Україні та шляхи їх вирішення / А. О. Бичкова // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІ студент. наук. конф., Харків, 26 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, екон. ф-т. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 14–15.