EPIDEMIOLOGICAL EVALUATION OF BACTERIOPHAGES AS FACTORS OF EVOLUTION OF HOSPITAL STRAINS AND MEANS OF CONTROL WITH HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The article investigates the antiepidemic effectiveness of bacteriophages. A number of properties possessed by phages, in particular, to specific pathogens, give them an advantage over other antibacterial agents. У статті досліджено протиепідемічну ефективність бактеріофагів. Ряд властивостей, якими володіють фаги, зокрема, до конкретних збудників, дає їм перевагу над іншими антибактеріальними засобами.
Опис
Ключові слова
bacteriophages, epidemiological evaluation, anti-epidemic effectiveness, бактеріафаги, епідеміологічна оцінка, протиепідомічна ефективність
Цитування
Artemenko V. O. Epidemiological evaluation of bacteriophages as factors of evolution of hospital strains and means of control with hospital-acquired infections / V. O. Artemenko // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 35.