METHODS OF PREPARATION OF STUDENTS OF NON-PHILOLOGICAL SPECIALITIES FOR PASSING THE UNIFIED ENTRANCE EXAMINATION

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Emphasize the importance of mastering English as often as possible. One should read literature, blogs, news, articles from magazine, etc., listen to podcasts, lectures, watch YouTube channel, TED talks and other video content. That enables to enlarge vocabulary as well as widen outlook. Preparing students of non-philological specialities for passing the Unified Entrance Examination is a challenging process. Still, under the conditions of motivation and properly organized preparation, students gain sufficient knowledge to obtain the necessary result. Наголошено на важливості оволодіння англійською мовою. Потрібно якомога частіше читати літературу, блоги, новини, статті з журналів тощо, слухати підкасти, лекції, дивитися канал YouTube, TED talks та інший відеоконтент. Це дає змогу збагатити словниковий запас, а також розширити світогляд. Підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до складання Єдиного вступного іспиту є складним процесом. Проте, за умови мотивації та правильно організованої підготовки, студенти отримують достатній обсяг знань для того, щоб отримати необхідний результат.
Опис
Ключові слова
learning English, teaching methods, вивчення англійської мови, методика навчання
Цитування
Vasylieva M. Methods of Preparation of Students of Non-philological Specialities for Passing the Unified Entrance Examination / M. Vasylieva, O. Kholodniak // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 98–101.