Визначення стану опорно-рухового апарату учнів загальноосвітньої школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою роботи було визначити та проаналізувати рівень гнучкості, типу постави, стопи, кореляції розмірів окремих частин тіла, як показників опорно-рухової системи учнів. Найголовнішою умовою збереження в нормі стану опорно- рухового апарату є виконання фізичних вправ з урахуванням індивідуальних особливостей та норм навантаження. Целью работы было определить и проанализировать уровень гибкости, типа осанки, стопы, корреляции размеров отдельных частей тела, как показателей опорно-двигательной системы учеников. Главным условием сохранения в норме состояния опорно-двигательного аппарата является выполнение физических упражнений с учетом индивидуальных особенностей и норм нагрузки. The aim of the work was to determine and analyze the level of flexibility, type of posture, foot, correlation of the size of individual parts of the body, as indicators of the musculoskeletal system of students. The main prerequisite for maintaining the musculoskeletal system is to exercise according to individual characteristics and exercise standards.
Опис
Ключові слова
опорно-руховий апарат, учні, загальноосвітні школи, малорухомий спосіб життя, фізичні вправи, студентські роботи, опорно-двигательный аппарат, ученики, общеобразовательные школы, малоподвижный образ жизни, физические упражнения, студенческие работы, musculoskeletal system, students, general education schools, sedentary lifestyle, exercise, student work
Цитування
Щербак Н. І. Визначення стану опорно-рухового апарату учнів загальноосвітньої школи / Н. І. Щербак, Є. В. Мулявіна // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 234–236.