ГОЛОКОСТ І ПРАВЕДНИКИ НАРОДІВ СВІТУ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі комплексно досліджуються особливості Голокосту на окупованій території України у період Другої світової війни та проблема сприйняття Голокосту, як у період впровадження нацистською Німеччиною політики «остаточного вирішення єврейського питання» так і у повоєнний час. Велику увагу автор звертає на ті події, які заперечують тезу про сильні антисемітські настрої українського населенні та є свідченням співчуття, бажання допомогти й зберегти життя євреям. Визначено причини трансформацій у сприйнятті суспільною думкою Голокосту в Україні та етапи формування державної політики пам’яті про геноцид євреїв. The work comprehensively examines the peculiarities of the Holocaust in the occupied territory of Ukraine during the Second World War and the problem of the perception of the Holocaust, both during the period of Nazi Germany's implementation of the "final solution of the Jewish question" policy and in the postwar period. The author pays great attention to those events that deny the thesis of strong anti-Semitic sentiments of the Ukrainian population. The causes of transformations in public opinion's perception of the Holocaust in Ukraine and the stages of formation of the state policy of commemoration of the genocide of the Jews are determined.
Опис
Ключові слова
антисемітизм, геноцид, гетто, Голокост, місця масового вбивства, політика історичної пам’яті, Праведники народів світу, anti-Semitism, genocide, ghetto, Holocaust, places of mass murder, politics of historical memory, Righteous Among the Nations
Цитування
Джанджгава Г. Г. Голокост і Праведники народів світу в Україні : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Г. Г. Джанджгава ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2024. – 75 с. + дод.
Колекції