ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В ТВОРЧОСТІ ДОРІС ЛЕССІНГ (РОМАНИ «МАРТА КВЕСТ» ТА «УЩЕЛИНА»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджується гендерні аспекти та проблематика у романах Доріс Лесcінг «Марта Квест» та «Ущелина». Аналізуються гендерні ролі та самовизначення головних героїв, особливості їхнього становлення та взаємодії в контексті соціокультурних викликів. Вивчаються теми соціальної рівності, жіночої ідентичності та репродуктивної поведінки. Робота спрямована на виявлення гендерних аспектів та їхніх впливів на розвиток персонажів у творах Доріс Лессінг. This work explores gender aspects and issues in Doris Lessing`s novels Martha Quest and The Cleft. It analyses the gender roles and self-determination of the main characters, the peculiarities of their formation and interaction in the context of socio-cultural challenges. The topics of social equality, female identity and reproductive behaviour are studied. The work is aimed at identifying gender aspects and their impact on the development of characters in Doris Lessing's works.
Опис
Ключові слова
гендерні проблеми, гендерні ролі, самовизначення, фемінізм, жіноча література, gender issues, gender roles, self-determination, feminism, women`s literature
Цитування
Колесник М. А. Гендерна проблематика в творчості Доріс Лессінг (романи «Марта Квест» та «Ущелина») : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / М. А. Колесник ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2024. – 84 с.
Колекції