Материнознавство в соціально-педагогічній діяльності: інтегрована навчальна дисципліна у закладах вищої освіти

dc.contributor.authorТрубавіна, І. М.
dc.date.accessioned2019-05-24T11:50:14Z
dc.date.available2019-05-24T11:50:14Z
dc.date.issued2018-09
dc.description.abstractСтаття обґрунтовує теоретичні засади та зміст нової інтегрованої навчальної дисципліни для майбутніх магістрів в університетах. Це материнознавство в соціально-педагогічній діяльності. Автор називає теоретичними засадами нової дисципліни наукові підходи різного рівня, а саме: філософські : прагматичний, діяльнісний та матеріалістичний; загальнонаукові : системний, комплексний, прав людини, розвитку людини, гендерний; конкретно наукові: підходи соціальної роботи: «кризове втручан-ня», «допомога для самодопомоги», теорія участі, профілактичний, проблемно-орієнтований підходи, із педагогічних – особистісно-орієнтований та інтегрований підхід, із психологічних: генетичної психології, психології статі, адлерівська терапія, із соціології : макро та мікросоціологічний підходи, теорії соціалізації ; із соціально-педагогічних: родиноцентричний, особистісний, середовищний підходи. Націй основі автором запропоновано зміст програми нової навчальної дисципліни.Статья обосновывает теоретические основы и содержание новой интегрированной учебной дисциплины для будущих магистров в университетах. Это материнознавство в социально-педагогической деятельности. Автор называет теоретическими основами новой дисциплины научные подходы разного уровня, а именно : философские: прагматический, деятельностный и материалистический; общенаучные: системный, комплексный, прав человека, развития человека, гендерный; конкретнонауковые: подходы социальной работы: «кризисное вмешательство», «помощь для самопомощи», теория участия, профилактический, проблемно-ориентированный подходы, из педагогических – личностно-ориентированный и интегрированный подход, из психологических: генетической психологии, психологии пола, адлеровской терапия, по социологии: макро- и микросоциологических подходы, теории социализации; из социально-педагогических: родиноцентричний, личностный, экологический подходы. На этой основе автором предложено содержание программы новой учебной дисциплины. The article substantiates the theoretical foundations and content of the new integrated academic discipline for future masters in universities. This is material knowledge in social and educational activities. The author calls the theoretical foundations of the new discipline scientific approaches at various levels, namely: philosophical: pragmatic, activity and materialistic; general scientific: systemic, integrated, human rights, human development, gender; specifically scientific: social work approaches: “crisis intervention”, “help for self-help”, the theory of participation, preventive, problem-oriented approaches, from pedagogical - personality-oriented and integrated approach, from psychological: genetic psychology, gender psychology, Adler therapy, on sociology: macro and microsociological approaches, theories of socialization; with socio-pedagogical: family-centered, personal, environmental approaches. On this basis, the author proposed the content of the program of the new academic discipline.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТрубавіна І. М. Материнознавство в соціально-педагогічній діяльності: інтегрована навчальна дисципліна у закладах вищої освіти / І. М. Трубавіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки / Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ, 2018. – № 3 (62) верес. 2018, т. 2. – С. 318–326.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2518-7813
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2347
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherМиколаївський національний університет імені. В. О. Сухомлинськогоuk_UA.UTF-8
dc.subjectматеринствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectматеринознавствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціально-педагогічна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтегрована навчальна дисциплінаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзміст навчальної дисципліниuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеоретичні основи навчальної дисципліниuk_UA.UTF-8
dc.subjectматеринствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectматеринознавствоuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциально-педагогическая деятельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтегрированая учебная дисциплинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсодержание учебной дисциплиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеоретические основы учебной дисциплиныuk_UA.UTF-8
dc.subjectучебная дисциплинаuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotherhooduk_UA.UTF-8
dc.subjectmaterial knowledgeuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial and pedagogical activityuk_UA.UTF-8
dc.subjectintegrated academic disciplineuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontent of the academic disciplineuk_UA.UTF-8
dc.subjecttheoretical bases of educational disciplineuk_UA.UTF-8
dc.titleМатеринознавство в соціально-педагогічній діяльності: інтегрована навчальна дисципліна у закладах вищої освітиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМатеринознавство в социально-педагогической деятельности: интегрированная учебная дисциплина в учреждениях высшего образованияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMaterial knowledge in social and educational activities: an integrated academic discipline in higher education institutionsuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Трубавіна І. М. .pdf
Розмір:
404.45 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: