НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів та студентів фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди містить матеріали доповідей науково-практичного семінару з актуальних проблем організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів дисциплін природничо-математичного напряму. Розглядаються шляхи і напрями організації науково-дослідної роботи студентів та актуальні питання їх професійної підготовки. Розраховано на наукових і практичних працівників, викладачів вищої школи, магістрантів та студентів закладів вищої освіти. The collection of scientific papers of teachers, postgraduate students and students of the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University contains the materials of the reports of the scientific and practical seminar on topical issues of organising the research work of future teachers of natural and mathematical disciplines. The ways and directions of organising students' research work and topical issues of their professional training are considered. It is intended for researchers and practitioners, teachers of higher education, undergraduates and students of higher education institutions. Translated with DeepL.com (free version)
Опис
Ключові слова
математика, інформатика, освітній процес, професійна підготовка, наукові дослідження, здобувачі вищої освіти, mathematics, computer science, educational process, professional training, research, higher education students
Цитування
Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Л. І. Білоусова, В. Д. Зоря, Н. В. Олефіренко, Н. О. Пономарьова]. – Харків, 2018. – Вип. 17. – 197 c. : іл.