Якісний аналіз ментолу у харчових продуктах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Було проведено дослідження присутності ментолу в харчових продуктах (карамельна цукерка «Рошен евкаліпт-ментол», «Холлс ментол») і деяких профілактичних препаратів (Стрепсилс ментол-евкаліпт). Для контролю були проведені якісні реакції з кристалічним ментолом. Всі три реакції показали присутність ментолу у всіх цих продуктах. Дослідження показало, що якісну реакцію ментолу з ваніліном можна використовувати в шкільному хімічному експерименті при вивченні органічної хімії в 9 класі на тему «Основні поняття про органічні сполуки» і в 11 класі на тему «Органічні сполуки», так як ці речовини доступні і безпечні. Было проведено исследование присутствия ментола в пищевых продуктах (карамельная конфета «Рошен эвкалипт-ментол», «Холлс ментол») и некоторых профилактических препаратов (Стрепсилс ментол-эвкалипт). Для контроля были проведены качественные реакции с кристаллическим ментолом. Все три реакции показали присутствие ментола во всех этих продуктах. Исследование показало, что качественную реакцию ментола с ванилином можно использовать в школьном химическом эксперименте при изучении органической химии в 9 классе по теме «Основные понятия об органических соединениях» и в 11 классе по теме «Органические соединения», так как эти вещества доступны и безопасны. The study of the presence of menthol in food products (caramel candy "Roshen eucalyptus-menthol", "Halls mentol") and some prophylactic drugs (Strepsils mentol-eucalyptus) were conducted. For control, qualitative reactions with crystalline menthol were carried out. All three reactions showed the presence of menthol in all of these products. The study showed that a qualitative reaction of menthol with vanillin can be used in the school chemical experiment in the study of organic chemistry in class 9 in the topic "Basic concepts of organic compounds" and in class 11 in the topic "Organic compounds", since these substances are available and safe.
Опис
Ключові слова
ментол, аналіз, продукти харчування, ментол, анализ, продукты питания, menthole, analysis, nutritional products
Цитування
Кравченко А. А. Якісний аналіз ментолу у харчових продуктах / А. А. Кравченко, С. Ю. Макєєв // Харківський природничий форум : І Міжнар. конф. мол. учен., Харків, 19-20 квіт. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 97–98.