Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/971
Title: СУЧАСНИЙ СТАН ДИКОРОСЛИХ ЇСТІВНИХ РОСЛИН НА ТЕРИТОРІЇ ГОМІЛЬШАНСЬКИХ ЛІСІВ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Other Titles: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДИКОРАСТУЩИХ СЪЕДОБНЫХ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬШАНСКИХ ЛЕСОВ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ СОХРАНЕНИЕ
Authors: Автомонова, В. О.
Сидорова, А. С.
Гринь, С. О.
Keywords: ботаніка
природоохоронна робота
дикорослі їстівні рослини
Гомiльшанські лiси
Харківщина
студентські роботи
ботаника
природоохранная работа
дикорастущие съедобные растения
Гомельшанские леса
Харьковщина
студенческие работы
botany
environmental work
wild-growing edible plants
Gomelshansky forests
Kharkiv region
student work
Issue Date: 2-Nov-2017
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ), ФОП Гаража М. Ф.
Citation: Автомонова В. О. Сучасний стан дикорослих їстівних рослин на територiї Гомiльшанських лiсiв у Харківській області та їх збереження / В. О. Автомонова, А. С. Сидорова, С. О. Гринь // Біорізноманіття : теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснув. каф. ботаніки, екології та методики навч. біології Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, м. Полтава, 2–3 листоп. 2017 р. / М-во екології та природ. ресурсів України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навч. біології ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 279–280.
Abstract: У статті порушено тему сучасного стану дикорослих їстівних рослин на територiї Гомiльшанських лiсiв у Харківській області та їх збереження. В статье затронута тема современного состояния дикорастущих съедобных растений на территории Гомельшанских лесов в Харьковской области и их сохранности. The article touches upon the current state of wild-growing edible plants on the territory of the Gomelshansky forests in the Kharkov region and their safety.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/971
Appears in Collections:Кафедра ботаніки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автомонова, Сидорова, Гринь.doc49 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.