Гра як детермінанта онтогенезу особистості та технологія соціально- педагогічної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуті питання гри як детермінантного онтогенезу особистості та технології соціально- педагогічної діяльності. Рассмотрены вопросы игры как детерминантного онтогенеза личности и технологии социально-педагогической деятельности.
Опис
Ключові слова
гра, детермінант, онтогенез особистості, соціально- педагогічна діяльність, игра, детерминант, онтогенез личности, социально-педагогическая деятельность, game, determinant, ontogenesis of personality, social and pedagogical activity
Цитування
Шуть М. М. Гра як детермінанта онтогенезу особистості та технологія соціально- педагогічної діяльності / М. М. Шуть // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листоп. 2016 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 96–100.