Особливості формування моральних і вольових якостей в учнів підліткового віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовані особливості формування моральних і вольових якостей в учнів підліткового віку. Обоснованные особенности формирования нравственных и волевых качеств у учащихся подросткового возраста.
Опис
Ключові слова
моральні якості, вольові якості, учні, підлітковий вік, моральные качества, волевые качества, ученики, подростковый возраст, moral qualities, strong-willed qualities, students, adolescence
Цитування
Дубовик Ю. М. Роль соціально-педагогічного напряму соціальної роботи в Україні / Ю. М. Дубовик // Педагогізація соціального середовища в роботі з різними соціальними суб’єктами : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22 листоп. 2016 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 45–46.