Інтегральна підготовка кваліфікованих скелелазів у сучасних умовах поєднання вузької спеціалізації і універсалізації спортсменів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Висока актуальність роботи пов’язана, насамперед, з введенням в програму XXXII Літніх Олімпійських ігор скелелазіння в форматі «Скелелазне багатоборство». Це створює серйозну проблему у підготовці спортсменів для участі у олімпійський дисципліні «Скелелазне багатоборство». Спортсмени – представники окремих дисциплін, мають освоювати відмінні за характером рухової активності та механізму енергозабезпечення змагальні дисципліни. З точки зору фізичної підготовки різні види скелелазіння пред’являють різні вимоги до розвитку сили, швидкості, витривалості. Це ускладнює тренувальний процес та потребує глибокого аналізу можливостей спортсмена для побудови тренувального процесу таким чином, щоб універсалізація спортсмена не наносила шкоди його вузький спеціалізації. Практична значущість роботи складається у високому ефекті використання программи підготовки скелелазів, що спеціалізируються у різних змагальних дисциплінах, для участі у олімпійскій дисципліні «Скелелазне багатоборство» без втрати успішності у основної спеціалізації. Розроблено алгоритм побудови тренувальних програм для спортсменів – юніорів. The high urgency of the work is connected, first of all, with the introduction of climbing in the " Climbing combined" format in the program of the XXXII Summer Olympic Games. This creates a serious problem in preparing athletes to participate in the Olympic discipline "Sport сlimbing". Athletes - representatives of certain disciplines, must master the different nature of motor activity and the mechanism of energy supply competitive disciplines. From the point of view of physical training, different types of climbing have different requirements for the development of strength, speed, endurance. This complicates the training process and requires an in-depth analysis of the athlete's ability to build the training process so that the universalization of the athlete does not harm his narrow specialization. The practical significance of the work lies in the high effect of using the training program for climbers specializing in various competitive disciplines to participate in the Olympic discipline "Sport Climbing" without losing success in the main specialization. The principles of building training programs for junior athletes have been developed.
Опис
Ключові слова
скелелазіння, трудність, боулдерінг, швидкість, багатоборство, прогноз, climbing, lead, bouldering, speed, combined, forecast
Цитування
Уварова Н. В. Інтегральна підготовка кваліфікованих скелелазів у сучасних умовах поєднання вузької спеціалізації і універсалізації спортсменів : дис. ... д-ра філософії : 017 – фізична культура і спорт / Н. В. Уварова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 232 с.
Колекції