РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧНІВ З ОБМЕЖЕНИМИ СЕНСОРНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Представлено розвиток соціальної відповідальності учнів з обмеженими сенсорними можливостями засобами мистецтва. Представлено развитие социальной ответственности учащихся с ограниченными сенсорными возможностями средствами искусства.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна відповідальность, обмежені сенсорні можливості, учні, засоби мистецтва, социальная педагогика, социальная ответственность, ограниченные сенсорные возможности, ученики, средства искусства, social pedagogy, social responsibility, limited sensory capabilities, students, means of art
Цитування
Григоренко В. Л. Розвиток соціальної відповідальності учнів з обмеженими сенсорними можливостями засобами мистецтва / В. Л. Григоренко // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 63–64.