Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/94
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКомісова, Т. Є.-
dc.contributor.authorКоваленко, Л. П.-
dc.contributor.authorCакали, А. Ю.-
dc.date.accessioned2016-10-21T11:06:31Z-
dc.date.available2016-10-21T11:06:31Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationКомісова Т. Є. Сучасні методи фізичної реабілітації підлітків зі сколіозом / Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко, А. Ю. Сакали // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 553–556.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/94-
dc.description.abstractВ статті наведена стратегія боротьби лікарів з болями у спині, звертається увага не тільки на медикаментозне і хірургічне лікування, але і на правильне харчування, фізичну активність і застосування нетрадиційних методів лікування. Але ніяке лікування не може бути ефективним без усунення причини захворювання, і всі профілактичні заходи необхідно виконувати, як до, так і під час лікування. Лікування дефектів постави і деформації опорно-рухового апарату комплексне. Воно передбачає використання лікувальної фізичної культури разом з масажем, фізіотерапією, загартуванням, гігієнічними та оздоровчими заходами у режимі навчання, праці та відпочинку. Наведені дослідження з діагностики сколіозу у дітей 12-14 років, які проводились на базі Харківської гімназії № 172. Вони проходили в два етапи. На першому етапі дослідження був вивчений сучасний стан питання за літературними джерелами, На другому етапі проведено вивчення та оцінка функціональних можливостей дітей, створена програма фізичної реабілітації дітей зі сколіозом І - ІІ ступенів, виявлення причин порушення постави. Проведено анкетування зі школярами з метою виявлення кількості часу, під час якого у них обмежена рухова активність, та кількість часу відвідування ними спортивних секцій та гуртків. З метою профілактики та лікування дефектів постави і деформації опорно-рухового апарата складена програма комплексної фізичної реабілітації, яка передбачає використання лікувальної фізичної культури разом з масажем, фізіотерапією, загартуванням, гігієнічними та оздоровчими заходами у режимі навчання, праці та відпочинку школярів. В статье приведена стратегия борьбы врачей с болями в спине, обращается внимание не только на медикаментозное и хирургическое лечение, но и на правильное питание, физическую активность и применение нетрадиционных методов лечения. Но никакое лечение не может быть эффективным без устранения причины заболевания, и все профилактические меры необходимо выполнять, как до, так и во время лечения. Лечение дефектов осанки и деформации опорно-двигательного аппарата комплексное. Оно предполагает использование лечебной физической культуры совместно с массажем, физиотерапией, закаливанием, гигиеническими и оздоровительными мероприятиями в режиме учебы, труда и отдыха. Приведены исследования по диагностике сколиоза у детей 12-14 лет, которые проводились на базе Харьковской гимназии № 172. Они проходили в два этапа. На первом этапе исследования было изучено современное состояние вопроса по литературным источникам, На втором этапе проведено изучение и оценка функциональных возможностей детей, создана программа физической реабилитации детей со сколиозом I-II степеней, выявление причин нарушения осанки. Проведено анкетирование со школьниками с целью выявления количества времени, во время которого у них ограничена двигательная активность, и количество времени посещение ими спортивных секций и кружков. С целью профилактики и лечения дефектов осанки и деформации опорно-двигательного аппарата составлена программа комплексной физической реабилитации, которая предусматривает использование лечебной физической культуры совместно с массажем, физиотерапией, закаливанием, гигиеническими и оздоровительными мероприятиями в режиме учебы, труда и отдыха школьников.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ ім. Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсколіозuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізична реабілітаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідліткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсколиозuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизическая реабилитацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectподросткиuk_UA.UTF-8
dc.subjectscoliosisuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical rehabilitationuk_UA.UTF-8
dc.subjectteenagersuk_UA.UTF-8
dc.titleСУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ ЗІ СКОЛІОЗОМuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Комісова Т. Є..doc70 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.