РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Видавництво «Мітра»
Анотація
Обгрунтовано роль соціального партнерства в організації соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів. Обоснована роль социального партнерства в организации социально-педагогического сопровождения одаренных школьников.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальне партнерство, соціально-педагогічний супровод, обдаровані школярі, аспірантські роботи, социальная педагогика, социальное партнерство, социально-педагогическое сопровождение, одаренные школьники, аспирантские работы, social pedagogy, social partnership, social and pedagogical support, gifted schoolchildren, postgraduate work
Цитування
Бєляєва К. Ю. Роль соціального партнерства в організації соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів / К. Ю. Бєляєва // Підготовка соціального педагога на засадах : матеріали наук.-практ. конф., 24 листоп. 2015 р. : тези доп. / МОН України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 47–48.