ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРОНИ ЯЛИНИ В ПРИВАТНОМУ І МІСЬКОМУ ОЗЕЛЕНЕННІ

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ), ФОП Гаража М. Ф.
Анотація
В статті висвітлена тема особливостей формування крони ялини в приватному і міському озелененні. В статье освещена тема особенностей формирования кроны ели в частном и городском озеленении. The article highlights the peculiarities of the formation of the fir tree crown in private and urban landscaping.
Опис
Ключові слова
ботаніка, ялини, формування крони, міське озеленення, студентські роботи, ботаника, ели, формирование кроны, городское озеленение, студенческие работы, botany, spruce, crown formation, urban landscaping, student work
Цитування
Мазур В. Р. Особливості формування крони ялини в приватному і міському озелененні / В. Р. Мазур, Ю. В. Бенгус // Біорізноманіття : теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснув. каф. ботаніки, екології та методики навч. біології Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, м. Полтава, 2–3 листоп. 2017 р. / М-во екології та природ. ресурсів України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навч. біології ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 122–123.