Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/940
Title: ЗНАХІДКА ПОПУЛЯЦІЇ РЯСТКИ БУШЕ В МЕЖАХ МІСТА ХАРКОВА
Other Titles: НАХОДКА ПОПУЛЯЦИИ ПТИЦЕМЛЕЧНИКА БУШЕ В ПРЕДЕЛАХ ГОРОДА ХАРЬКОВА
Authors: Турчинова, А. І.
Бенгус, Ю. В.
Keywords: ботаніка
Рястка Буше
Харківщина
студентські роботи
ботаника
Птицемлечник Буше
Харьковщина
студенческие работы
botany
Ornithоgalum boucheаnum
Kharkiv region
student work
Issue Date: 2-Nov-2017
Publisher: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ), ФОП Гаража М. Ф.
Citation: Турчинова А. І. Знахідка популяції Рястки Буше в межах міста Харкова / А. І. Турчинова, Ю. В. Бенгус // Біорізноманіття : теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснув. каф. ботаніки, екології та методики навч. біології Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, м. Полтава, 2–3 листоп. 2017 р. / М-во екології та природ. ресурсів України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навч. біології ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 156–158.
Abstract: В статті йдеться мова про рідкісний декоративний вид рослин, занесений у Червону книгу України – популяцію Рястки Буше, знайдену в межах міста Харкова. В статье идет речь о редком декоративном виде растений, занесенном в Красную книгу Украины – популяции Птицемлечника Буше, найденном в пределах города Харькова. In the article we are talking about a rare decorative form of plants listed in the Red Book of Ukraine - the population of the Ornithоgalum boucheаnum, found within the city of Kharkov.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/940
Appears in Collections:Кафедра ботанікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.