ЗНАХІДКА ПОПУЛЯЦІЇ РЯСТКИ БУШЕ В МЕЖАХ МІСТА ХАРКОВА

Немає доступних мініатюр
Дата
2017-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (ПНПУ), ФОП Гаража М. Ф.
Анотація
В статті йдеться мова про рідкісний декоративний вид рослин, занесений у Червону книгу України – популяцію Рястки Буше, знайдену в межах міста Харкова. В статье идет речь о редком декоративном виде растений, занесенном в Красную книгу Украины – популяции Птицемлечника Буше, найденном в пределах города Харькова. In the article we are talking about a rare decorative form of plants listed in the Red Book of Ukraine - the population of the Ornithоgalum boucheаnum, found within the city of Kharkov.
Опис
Ключові слова
ботаніка, Рястка Буше, Харківщина, студентські роботи, ботаника, Птицемлечник Буше, Харьковщина, студенческие работы, botany, Ornithоgalum boucheаnum, Kharkiv region, student work
Цитування
Турчинова А. І. Знахідка популяції Рястки Буше в межах міста Харкова / А. І. Турчинова, Ю. В. Бенгус // Біорізноманіття : теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю з дня заснув. каф. ботаніки, екології та методики навч. біології Полтав. нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка, м. Полтава, 2–3 листоп. 2017 р. / М-во екології та природ. ресурсів України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. ботаніки, екології та методики навч. біології ПНПУ імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2017. – С. 156–158.