Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутнього соціального педагога до профілактики правопорушень підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначені теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутнього соціального педагога до профілактики правопорушень підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі. Определены теоретико-методические основы профессиональной подготовки будущего социального педагога по профилактике правонарушений подростков в общеобразовательном учебном заведении.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, майбутні соціальні педагоги, профілактика правопорушень, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, профессиональная подготовка, будущие социальные педагоги, профилактика правонарушений, подростки, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, vocational training, future social teacher, prevention of offenses, adolescents, general educational institution, student work
Цитування
Сурова Ю. В. Теоретико-методичні основи професійної підготовки майбутнього соціального педагога до профілактики правопорушень підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі / Ю. В. Сурова // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 46.