Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з віл-позитивними дітьми та їх сім’ями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Аналізується зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з ВІЛ-позитивними дітьми та їх сім’ями через призму професійних обов’язків соціального педагога мультидисциплінарної команди. Анализируется содержание профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к работе с ВИЧ-позитивными детьми и их семьями через призму профессиональных обязанностей социального педагога мультидисциплинарной команды.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, професійна підготовка, ВІЛ-позитивні діти, мультидисциплінарні команди, студентські роботи, социальная педагогика, профессиональная подготовка, ВИЧ-положительные дети, мультидисциплинарные команды, студенческие работы, social pedagogy, professional training, HIV-positive children, multidisciplinary teams, student work
Цитування
Фесенко Л. О. Зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з віл-позитивними дітьми та їх сім’ями / Л. О. Фесенко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 94-98.