Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальної адаптації першокласників із сімей «групи соціального ризику» до умов загальноосвітнього навчального закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкриті особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальної адаптації першокласників із сімей «групи соціального ризику» до умов загальноосвітнього навчального закладу. Раскрыты особенности профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к социальной адаптации первоклассников из семей «группы социального риска» к условиям общеобразовательного учебного заведения.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна адаптація, професійна підготовка, першокласники, групи соціального ризику, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, социальная адаптация, профессиональная подготовка, первоклассники, группы социального риска, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, social adaptation, professional training, first-graders, social risk groups, general educational institutions, student work
Цитування
Пащенко А. В. Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціальної адаптації першокласників із сімей «групи соціального ризику» до умов загальноосвітнього навчального закладу / А. В. Пащенко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 62-67.