Технологічні аспекти соціально-педагогічної діяльності з профілактики проявів агресивної поведінки підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкриваються основні поняття щодо технології профілактики агресивної поведінки підлітків. Узагальнено та систематизовано технологічні аспекти соціально-педагогічної діяльності з профілактики агресивної поведінки підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі. Раскрываются основные понятия по технологии профилактики агрессивного поведения подростков. Обобщены и систематизированы технологические аспекты социально-педагогической деятельности по профилактике агрессивного поведения подростков в общеобразовательном учебном заведении.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціально-педагогічна профілактика, агресивна поведінка, підлітки, студентські роботи, социальная педагогика, социально-педагогическая профилактика, агрессивное поведение, подростки, студенческие работы, social pedagogy, social and pedagogical prevention, aggressive behavior, adolescents, student work
Цитування
Ісіченко А. В. Технологічні аспекти соціально-педагогічної діяльності з профілактики проявів агресивної поведінки підлітків / А. В. Ісіченко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 33-37.