Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування позитивно спрямованої субкультури підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Висвітлюється питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування позитивно спрямованої субкультури підлітків. Освещается вопрос подготовки будущих социальных педагогов к формированию положительно направленной субкультуры подростков.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, субкультури, підлітки, студентські роботи, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, субкультуры, подростки, студенческие работы, social pedagogy, training of social educators, subcultures, adolescents, student work
Цитування
Висоцька М. Ю. Зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування позитивно спрямованої субкультури підлітків / М. Ю. Висоцька // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 21-25.