Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики дезадаптації дітей молодшого шкільного віку з сімей переселенців із зони АТО засобами гри

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтована підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики дезадаптації дітей молодшого шкільного віку в сім'ях переселенців із зони АТО засобами гри. Обоснована подготовка будущих социальных педагогов к профилактике дезадаптации детей младшего школьного возраста в семьях переселенцев из зоны АТО средствами игры.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, профілактика дезадаптації дітей, молодший шкільний вік, сім'ї переселенців, засоби гри, студентські роботи, социальная педагогика, профилактика дезадаптации детей, младший школьный возраст, семьи переселенцев, средства игры, студенческие работы, social pedagogy, prevention of maladjustment of children, junior school age, families of immigrants, means of the game, student work
Цитування
Артеменко Д. О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики дезадаптації дітей молодшого шкільного віку з сімей переселенців із зони АТО засобами гри / Д. О. Артеменко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 8-12.