Соціально-педагогічна діяльність з соціалізації обдарованих дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна діяльність з соціалізації обдарованих дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу. Обоснована социально-педагогическая деятельность по социализации одаренных детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного учебного заведения.
Опис
Ключові слова
соціально-педагогічна діяльність, соціалізація, обдаровані діти, старший дошкільний вік, дошкільні навчальні заклади, студентські роботи, социально-педагогическая деятельность, социализация, одаренные дети, старший дошкольный возраст, дошкольные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogical activity, socialization, gifted children, senior preschool age, preschool educational institution, student work
Цитування
Запорожець О. В. Соціально-педагогічна діяльність з соціалізації обдарованих дітей старшого дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу / О. В. Запорожець // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали III студ. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Харк. нац. пед ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 20–21.