ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ПРОТЕЇНУ В ГОДІВЛІ ЖУЙНИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ "АДВ-АГРО"
Анотація
При визначені продуктивної дії сухої післяспиртової барди було встановлено, що включення до основного раціону 300 г барди на голову дозволило отримати додатково 52 грами приросту живої маси. Тобто, продуктивна дія барди, яка була згодована телицям за дослідний період, дозволила додатково отримати 11,2 кг приросту живої маси. Цей факт свідчить про те, що включення сухої барди в раціони жуйних тварин з одного боку потребує подальшого удосконалення норм протеїнового живлення зростаючих тварин, а з другого, є вагомим джерелом протеїну для жуйних у контексті підвищення ефективності використання дефіцитних, зернових кормів. При определении продуктивного действия сухой послеспиртовой барды было установлено, что включение в основной рацион 300 г барды на голову позволило получить дополнительно 52 грамма прироста живой массы. То есть, продуктивное действие барды, которая была скормлена телкам за исследовательский период, позволила дополнительно получить 11,2 кг прироста живой массы. Этот факт свидетельствует о том, что включение сухой барды в рационы жвачных животных с одной стороны требует дальнейшего совершенствования норм протеинового питания растущих животных, а с другой, является важным источником протеина для жвачных в контексте повышения эффективности использования дефицитных, зерновых кормов.
Опис
Ключові слова
барда, годівля, корови, протеїн, барда, кормление, коровы, протеин, bard, feeding, cows, protein
Цитування
Додаткове джерело протеїну в годівлі жуйних / А. П. Золотарьов, Л. М. Єлецька, Ю. С. Кравченко, І. А. Іонов // Аграрний тиждень : Всеукр. інформ.-аналіт. журн. – Київ : АДВ-АГРО, 2015. – № 2 (203). – С. 64–65.