Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/796
Title: ДОДАТКОВЕ ДЖЕРЕЛО ПРОТЕЇНУ В ГОДІВЛІ ЖУЙНИХ
Other Titles: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПРОТЕИНА В КОРМЛЕНИИ ЖВАЧНЫХ
Authors: Золотарьов, А. П.
Єлецька, Л. М.
Кравченко, Ю. С.
Іонов, І. А.
Keywords: барда
годівля
корови
протеїн
барда
кормление
коровы
протеин
bard
feeding
cows
protein
Issue Date: 2015
Publisher: ТОВ "АДВ-АГРО"
Citation: Додаткове джерело протеїну в годівлі жуйних / А. П. Золотарьов, Л. М. Єлецька, Ю. С. Кравченко, І. А. Іонов // Аграрний тиждень : Всеукр. інформ.-аналіт. журн. – Київ : АДВ-АГРО, 2015. – № 2 (203). – С. 64–65.
Abstract: При визначені продуктивної дії сухої післяспиртової барди було встановлено, що включення до основного раціону 300 г барди на голову дозволило отримати додатково 52 грами приросту живої маси. Тобто, продуктивна дія барди, яка була згодована телицям за дослідний період, дозволила додатково отримати 11,2 кг приросту живої маси. Цей факт свідчить про те, що включення сухої барди в раціони жуйних тварин з одного боку потребує подальшого удосконалення норм протеїнового живлення зростаючих тварин, а з другого, є вагомим джерелом протеїну для жуйних у контексті підвищення ефективності використання дефіцитних, зернових кормів. При определении продуктивного действия сухой послеспиртовой барды было установлено, что включение в основной рацион 300 г барды на голову позволило получить дополнительно 52 грамма прироста живой массы. То есть, продуктивное действие барды, которая была скормлена телкам за исследовательский период, позволила дополнительно получить 11,2 кг прироста живой массы. Этот факт свидетельствует о том, что включение сухой барды в рационы жвачных животных с одной стороны требует дальнейшего совершенствования норм протеинового питания растущих животных, а с другой, является важным источником протеина для жвачных в контексте повышения эффективности использования дефицитных, зерновых кормов.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/796
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статья сухая барда для АГРАРНИЙ ТИЖДЕНЬ-ФОТО.pdf292.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.