Соціально-педагогічна діяльність з профілактики алкогольної залежності підлітків у загальноосвітньому закладі з використанням засобів етнопедагогіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Визначена профілактика алкогольної залежності підлітків у загальноосвітньому закладі. Використані засоби етнопедагогіки. Определена профилактика алкогольной зависимости подростков в общеобразовательном учреждении. Использованы средства этнопедагогики.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, алкогольна залежність, підлітки, загальноосвітні заклади, засоби етнопедагогіки, студентські роботи, социальная педагогика, алкогольная зависимость, подростки, общеобразовательные учреждения, средства этнопедагогики, студенческие работы, social pedagogy, alcohol addiction, adolescents, general educational institutions, flicks of ethno-pedagogy, student work
Цитування
Задоя І. А. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики алкогольної залежності підлітків у загальноосвітньому закладі з використанням засобів етнопедагогіки / І. А. Задоя // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 29.