Соціально-педагогічна діяльність із соціальної реабілітації дітей сиріт у дитячому будинку сімейного типу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтована соціальна реабілітація дітей сиріт у дитячому будинку сімейного типу. Обоснована социальная реабилитация детей-сирот в детском доме семейного типа.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, соціальна реабілітація, діти-сироти, сімейний дитячий будинок, студентські роботи, социальная педагогика, социальная реабилитация, дети-сироты, семейный детский дом, студенческие работы, social pedagogy, social rehabilitation, orphans, family orphanage, student work
Цитування
Ніколаєнко З. П. Соціально-педагогічна діяльність із соціальної реабілітації дітей сиріт у дитячому будинку сімейного типу / З. П. Ніколаєнко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 23.