Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7508
Title: Особливості міжособистісних стосунків у сільських та міських підлітків
Other Titles: Features of interpersonal relationships in rural and urban adolescents
Authors: Калініна, А. Л.
Keywords: темперамент
організаторські схильності
комунікативні здібності
агресія
міжособистісні відносини
temperament
organizational skills
communication skills
aggression
interpersonal relationships
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Калініна А. Л. Особливості міжособистісних стосунків у сільських та міських підлітків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. Л. Калініна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 62 с. : табл.
Abstract: В роботі досліджуються міжособистісні стосунки у сільських і міських підлітків. В процесі дослідження було виявлено, що серед підлітків, що мешкають в місті найбільше переважає холеричний тип темпераменту. Цей же тип темпераменту серед сільських підлітків зустрічається рідше. Підлітки, що мешкають в сільській місцевості рідше демонструють агресивність на відміну від міських підлітків. До вербальної агресії, негативізму і роздратуванню більшою мірою схильні міські підлітки, проте в той же час мають досить високий рівень комунікативних здібностей. The paper investigates interpersonal relationships in rural and urban adolescents. Research has shown that the choleric type of temperament is most common among adolescents living in the city. Less often, the same type of temperament is found among rural adolescents. Adolescents living in rural areas are less prone to aggression than urban adolescents. Urban adolescents are more prone to verbal aggression, negativity and irritation, but have a fairly high level of communication skills.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7508
Appears in Collections:2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калініна А. Л. Особливості міжособистісних стосунків .pdf
  Restricted Access
394.7 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.