Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7488
Название: Зв'язок розвитку уваги та мотивації навчання у підлітків
Другие названия: Relationship between the development of attention and motivation of learning in adolescents
Авторы: Бульба, І. М.
Ключевые слова: увага
рівень уваги
самоконтроль
вибірковість уваги
стійкість концентрації уваги
зовнішня мотивація
внутрішня мотивація
мотивація навчання
підлітковий вік
attention
level of attention
self-control
selectivity of attention
stability of concentration of attention
external motivation
internal motivation
motivation to study
adolescence
Дата публикации: 2022
Издательство: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Библиографическое описание: Бульба І. М. Зв'язок розвитку уваги та мотивації навчання у підлітків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / І. М. Бульба ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 59 с. : іл., табл. + дод.
Краткий осмотр (реферат): В роботі досліджуються зв'язок розвитку уваги та мотивації навчання підлітків. Теоретичне дослідження навчальної літератури дало змогу виявити, що дана тема в сучасних дослідженнях розкрита не в повній мірі. Визначення поняття увага та мотивація вивчається представниками різних психологічних направлень, проте єдиної думки не має навіть в сучасних дослідженнях. В роботі проаналізовано психологічні особливості молодшого підліткового віку як сенситивний період для підвищення рівня мотивації навчання через організований вплив на розвиток властивостей уваги. У роботі експериментальним шляхом доведено зв'язок впливу рівня уваги на рівень мотивації навчання молодших підлітків. Реалізація формувального експерименту відбувалася шляхом проведення констатуючого дослідження, яке виявило учнів молодшого підліткового віку (11–13 років) з низьким і середнім рівнем уваги та низьким рівнем мотивації навчання. Ці учні були сформовані в групу, група пройшла корекційні заняття за корекційно-розвивальною програмою, яка направлена на розвиток навчальної мотивації з вправами на розвиток довільної уваги, по закінченню розвивальної програми, було проведено контрольне дослідження, яке показало позитивну динаміку в підвищені рівня властивостей уваги та мотивації навчання підлітків. The paper investigates the relationship between the development of attention and motivation of adolescents. Theoretical research of the educational literature made it possible to find out that this topic is not fully disclosed in modern research. The definition of attention and motivation is studied by representatives of various psychological fields, but there is no consensus even in modern research. The paper analyzes the psychological features of young adolescents as a sensitive period to increase the level of motivation to learn through organized influence on the development of attention. The connection between the influence of the level of attention on the level of motivation of learning of younger adolescents is proved experimentally in the work. The implementation of the formative experiment was carried out by conducting a confirmatory study, which revealed younger adolescents (11–13 years) with low and medium levels of attention and low levels of motivation to learn. These students were formed into a group, the group underwent correctional classes on the correctional and developmental program, which aims to develop learning motivation with exercises for the development of voluntary attention, at the end of the developmental program was conducted motivating adolescent learning.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7488
Располагается в коллекциях:2022

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Бульба І. М. Зв'язок розвитку уваги та мотивації навчання у підлітків .pdf
  Restricted Access
944.41 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть    Запрос копии


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.