Особливості проявів конфліктної поведінки у старшокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються проблема конфлікту в психології, особливості конфліктів в учнів старшого шкільного віку. В процесі експериментального дослідження вивчено особливості реагування старшокласників на конфліктні ситуації, локалізацію локусу суб’єктивного контролю, особливості статусного позиціювання у колективі однолітків. Результати даного дослідження можуть бути використані психологами і педагогами у різних сферах суспільного життя, батьками дітей, вчителями загальноосвітніх шкіл, класними керівниками, керівниками дитячих гуртків, студій при проведенні бесід, диспутів. The paper investigates the problem of conflict in the psychology of conflict in high school students. In the process of the experimental study the peculiarities of high school students' reaction to conflict situations, localization of the locus of subjective control, peculiarities of status positioning in the peer group were studied. The results of this study can be used by psychologists and teachers in different spheres of public life, children's parents, teachers of secondary schools, class teachers, heads of children's clubs, studios during conversations and debates.
Опис
Ключові слова
конфлікт, конфліктна ситуація, стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях, учні старшого шкільного віку, Conflict, conflict situation, behavioural strategies in in conflict situations, older pupils
Цитування
Барибіна Н. О. Особливості проявів конфліктної поведінки у старшокласників : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. О. Барибіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 83 с.
Колекції