Соціально-педагогічна діяльність з трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах дошкільного навчального закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтована соціально-педагогічна діяльність з трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності. Обоснована социально-педагогическая деятельность по трудовому воспитанию детей средствами игровой деятельности.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, трудове виховання, засоби ігрової діяльності, дошкільний навчальний заклад, студентські роботи, социальная педагогика, трудовое воспитание, средства игровой деятельности, дошкольное учебное заведение, студенческие работы, social pedagogy, labor education, means of gaming, pre-school educational institution, student work
Цитування
Чумак Я. В. Соціально-педагогічна діяльність з трудового виховання дітей засобами ігрової діяльності в умовах дошкільного навчального закладу / Я. В. Чумак // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 15.