П. ФИЛИПОВИЧ ПРО ЗАВДАННЯ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА У ЗБІРНИКУ 1925 РОКУ «ШЕВЧЕНКО ТА ЙОГО ДОБА»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний університет (СумДУ), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (ХНУ)
Анотація
У статті аналізується доробок П. Филиповича як одного з фундаторів шевченкознавства у межах його дослідження «До студіювання Шевченка та його доби» у збірнику 1925 року «Шевченко та його доба», де він обґрунтовує завдання цієї галузі літературознавства. В статье анализируются наработки П. Филиповича как одного из основателей шевченковедения в рамках его исследования «До студіювання Шевченка та його доби» в сборнике 1925 года «Шевченко та його доба», где он обосновывает задачи данной отрасли литературоведения. In the paper, the auther nalyzes the heritage of P. Fylypovych as one of the founders of Shevchenko studies, in his article «By Studying Shevchenko and His Era» in the book of 1925 «Shevchenko and His Era» where he established the tasks of this branch of literature.
Опис
Ключові слова
Филипович П. П., шевченкознавство, збірники «Шевченко та його доба», Драгоманов М. П., Матушевський Ф. П., Филипович П. П., шевченковедение, сборники «Шевченко и его время», Драгоманов М. П., Матушевский Ф. П., Fylypovych P. P., Shevchenko studies, books «Shevchenko and His Era», Drahomanov М. P., Matushevsky F. P.
Цитування
Варенікова О. В. П. Филипович про завдання шевченкознавства у збірнику 1925 року „Шевченко та його доба“ / О. В. Варенікова // Філологічні трактати : щокв. наук. журн. – Суми : СумДУ ; Харків : ХНУ, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 83–87.