Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/724
Title: РОЗРОБКА І СКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ З ФІЗИКИ
Other Titles: РАЗРАБОТКА И СОСТАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЕЙ ПО ФИЗИКЕ
Authors: Сембратович, В. С.
Александров, М. Г.
Keywords: фізика
навчальні тлумачні словники
студентські роботи
физика
учебные толковые словари
студенческие работы
physics
educational explanatory dictionaries
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Сембратович В. С. Розробка і складання навчальних тлумачних словників з фізики / В. С. Сембратович, М. Г. Александров // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 82–84.
Abstract: В статті висвітлена тема розробки і складання навчальних тлумачних словників з фізики. Мета даної роботи: показати на прикладі вже розроблений та складений словник з атомної, ядерної та елементів квантової фізики і теорії відносності, який містить в собі структуровану та актуальну інформацію з даної теми; показати його універсальність. На даний час робота над створенням словника майже підійшла до завершення – наразі йде повторний огляд вже створеного матеріалу, спрощується та конкретизується в певних аспектах термінологія, додаються сучасні дані. Планується, що з наступного року даний словник буде видаватися в журналі «Фізика в школах України». В статье освещена тема разработки и составления учебных толковых словарей по физике. Цель данной работы: показать на примере уже разработанный и составленный словарь по атомной, ядерной и элементов квантовой физики и теории относительности, который содержит в себе структурированную и актуальную информацию по данной теме; показать его универсальность. В настоящее время работа над созданием словаря почти подошла к концу - сейчас идёт перепроверка уже созданного материала, упрощается и конкретизируется в определённых аспектах терминология, добавляются современные данные. Планируется, что со следующего года данный словарь будет издаваться в журнале «Физика в школах Украины».
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/724
Appears in Collections:Кафедра фізики і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сембратович В. С., Александров М. Г. .pdf984.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.