Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/720
Title: СВІТЛОДІОДИ, ЇХ ВИДИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Other Titles: СВЕТОДИОДЫ, ИХ ВИДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ
Authors: Капустинська, Т. Ф.
Лапта, С. І.
Keywords: фізика
енергозберігаючі системи освітлення
світлодіоди
студентські роботи
физика
энергосберегающие системы освещения
светодиоды
студенческие работы
physics
energy saving lighting systems
light-emitting diode
student work
Issue Date: 13-Jun-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Citation: Капустинська Т. Ф. Світлодіоди, їх види та застосування / Т. Ф. Капустинська, С. І. Лапта // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 78–79.
Abstract: В статті висвітлюється тема світлодіодів, їх видів та застосування. Світлодіоди ефективні, мають малі розміри і тривалий термін використання. Лінійки і матриці світлодіодів випромінюють світло такої потужності, яка достатня для освітлення установ та вулиць. Якщо властивості світлодіодів, такі як їх спектр випромінювання, колірна температура, кутова діаграма, поляризація, тимчасова модуляція, будуть повністю контролюватися, вони стануть набагато потужнішими, ніж звичайні джерела світла. Світлодіоди стануть універсальними джерелами світла, перевершуючи в цьому відношенні всі інші світлові джерела, які відомі людству. Тому світлодіоди є одним з ключових приладів в сучасному технологічному суспільстві. В статье освещается тема светодиодов, их видов и применения. Светодиоды эффективны, имеют малые размеры и длительный срок использования. Линейки и матрицы светодиодов излучают свет такой мощности, которая достаточна для освещения учреждений и улиц. Если свойства светодиодов, такие как их спектр излучения, цветовая температура, угловая диаграмма, поляризация, временная модуляция, будут полностью контролироваться, они станут намного мощнее, чем обычные источники света. Светодиоды станут универсальными источниками света, превосходя в этом отношении все другие световые источники, известные человечеству. Поэтому светодиоды являются одним из ключевых приборов в современном технологическом обществе.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/720
Appears in Collections:Кафедра фізики і хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Капустинська Т. Ф., Лапта С. І. .pdf891.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.